Refugees Welcome
123
En svet

Globalno učenje in Hiša svetov

Projekt PODVIG

PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Vsebina:

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.


 


Projekt izvajamo v okviru konzorcija:
 • ZRSŠ – vodenje projekta,
 • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
 • Univerza v Mariboru,
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
 • Šola za ravnatelje
 • Institut Jožef Stefan
 • Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje,
 • Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova,
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Pričetek:
3. 11. 2017
Zaključek:
31. 8. 2022
Kontakt:
Alma Rogina, alma@humanitas.si
Povezava:
Sofinanciranje:
Partnerji:
Zavod RS za šolstvo (nosilec projekta) https://www.zrss.si/

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu