Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Odvila se je regionalna konferenca »Nacionalna identiteta v kontekstu globalnega državljanstva«

V organizaciji Sloge, slovenske platforme nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči, Ministrstva za zunanje zadeve RS in Centra Sever-Jug Sveta Evrope je med 17. in 18. oktobrom 2011 na gradu Jable v Mengšu potekala regionalna konferenca z naslovom »Nacionalna identiteta v kontekstu globalnega državljanstva« (»National identity in the context of Global Citizenship«), in sicer kot nadaljevanje številnih nacionalnih seminarjev, ki so se v zadnjih dveh letih, z namenom spodbujanja koncepta globalnega učenja, odvijali v novih državah članicah EU.

Konference se je udeležilo prek 100 udeležencev iz Srednje in Jugovzhodne Evrope ter sredozemskih držav, med katerimi so bili tako vladni predstavniki kot predstavniki civilne družbe, pa tudi učitelji in ostali zainteresirani deležniki. V središču dvodnevne konference je bila razprava o nacionalni identiteti v kontekstu globalnega državljanstva oz. vprašanje, ali koncept državljanstva ostaja zakoreninjen v okviru nacionalne države ali pa se je razumevanje tega koncepta tekom procesa globalizacije in s pomočjo globalnega učenja spremenilo. Konferenca je udeležencem ponudila priložnost za izmenjavo različnih ali podobnih mnenj o konceptih globalnega učenja, globalnega državljanstva in nacionalne identitete in tako, navkljub številnim razlikam v razumevanju omenjenih konceptov, postavila temelje sodelovanja na področju skupnih izzivov ter razširila zavedanje o pomembnosti vključitve globalnega učenja v izobraževalne sisteme.

V ponedeljek se je konferenca pričela z uvodnimi nagovori ga. Alenke Suhadolnik (v.d. generalnega direktorja Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, MZZ), g. Denisa Huberja (izvršni direktor Centra Sever-Jug Sveta Evrope), g. Marjana Huča (koordinator Sloge) in ga. Rilli Lappalainen (članica sveta Concord in generalna sekretarka Kehys), sledil pa je panel na temo konceptualizacije globalnega državljanstva, ki ga je vodil dr. Jernej Pikalo (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani). Dr. Pikalo je skupaj z dr. Katarzyno Jasikowsko (Univerza Jagiellonen, Inštitut za Sociologijo, Poljska) in dr. Audrey Osler (Univerza v Leeds-u/VB, Univerza v Buskerud-u/Norveška) udeležencem predstavil koncept globalnega državljanstva, njegov pomen in spremembe v razumevanju le-tega ter vlogo globalnega učenja pri tem.

V nadaljevanju so se udeleženci seznanili z nacionalnimi razmerami na področju globalnega učenja v Sloveniji, Bolgariji, na Cipru, na Malti in v Romuniji, ki so jim jih predstavili Tanja Okorn Virant (MZZ) in Rene Suša (Humanitas), Siyka Chavdarova-Kostova (Univerza v Sofiji) in Nadya Boneva (ARCI platform, Bolgarija), Erika Demetriou (Ministrstvo za šolstvo in kulturo, Ciper) in Kerstin Wittig (CYINDEP), Maria Ciappara (Direktorat za kakovost in standarde v izobraževanju, Malta) in Vince Caruana (profesor/trener, Malta) ter Adela Rusu (FOND, Rumunija). V popoldanskem času se je odvil še en panel, in sicer na temo globalnega državljanstva in nacionalne identitete, ki ga je vodil Matthias Fiedler (IDEA, Irska) in skupaj z dr. Nigelom Dowerjem (Univerza v Aberdeenu/VB) udeležencem predstavil odnos med nacionalno identiteto in globalnim državljanstvom ter med globalnim državljanstvom in patriotizmom/kozmopolitanizmom, nato pa se je prvi konferenčni dan zaključil s skupinskimi razpravami o identitetah v različnih kontekstih.

V središču torkovega dogajanja so bile nedvomno skupinske razprave in delavnice, ki so sledile jutranjemu panelu na temo globalnega učenja, globalnega državljanstva in medkulturnega dialoga. Panel je vodila dr. Vanessa Andreotti (Univerza v Oulu, Finska), sodelovale pa so še Cinzia Greco (Centre for Research and Activity, Italija), Andreea-loredana Tudorache (FOND/Art Fusion, Bolgarija) in Nina Vodopivec (Inštitut za sodobno zgodovino/Humanitas). reg konferena delavnica2 resizePreostanek dneva je bil namenjen skupinskim razpravam o medkulturnem dialogu in globalnem državljanstvu ter delavnice, katerih namen je bila priprava priporočil na temo nacionalne identitete in globalnega državljanstva oz. izmenjava praktičnih primerov in izkušenj s področja globalnega učenja (v povezavi z globalnim državljanstvom in nacionalno identiteto) v vsakdanjem življenju.

Video, ki je nastal na osnovi konference, si lahko ogledate tukaj: http://studio12.si/druzba/razno-ostali-prispevki/1399-global-education-and-global-citizenship-eng.html

Več na: http://www.tuditi.si/sl/globalno-ucenje/v-sloveniji/239-odvila-se-je-regionalna-konferenca-rnacionalna-identiteta-v-kontekstu-globalnega-dravljanstval-.html.

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si