Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Priporočamo knjigo meseca

Brezplačno kosilo za vse? Predlog univerzalnega temeljnega dohodka


Prva naj knjiga meseca »Brezplačno kosilo za vse? Predlog univerzalnega temeljnega dohodka« Hiše svetov knjižnice, ki deluje v okviru društva Humanitas, je bila napisana leta 2001, v slovenščino pa je bila prevedena tri leta kasneje.

Knjiga »Brezplačno kosilo za vse? Predlog univerzalnega temeljnega dohodka« je zbornik idej univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), ki podaja predloge, kako bi država vsem prebivalcem nad določeno starostjo izplačevala vnaprej dogovorjen in brezpogojen mesečni znesek, ki bi skorajda dosegal višino minimalne plače.

Zbornik je razdeljen na štiri dele: Prvi, osrednji del, je razprava ameriškega avtorja Philippa Van Parijsa in nosi naslov Temeljni dohodek za vse, sledijo pa ji kritični odzivi različnih raziskovalcev in strokovnjakov s področja sociologije in politične teorije, ki idejo bodisi odobravajo ali pa zavračajo. Tretji del vključuje avtorjev odgovor na kritike in pohvale, celotna knjiga pa je zaokrožena še z razmišljanjem nekaterih slovenskih avtorjev, ki poskušajo idejo in njeno smiselnost umestiti v slovenski prostor.

Že branje predgovora bralca hitro prepriča, da knjige iz rok ne izpusti tako zlahka, saj se avtor v svojem prispevku bralcem približa z uporabo številnih retoričnih vprašanj, s katerimi jih spodbudi k izoblikovanju lastnega mnenja. Takšna pa je pravzaprav tudi celotna knjiga, saj s primerjavami in zanimivimi idejami ne skopari niti sloviti Philippe Van Parijs – njegova slikovita tehnika pisanja namreč sem in tja navrže tudi kakšen humoristični vložek – seveda pa tudi ne tisti, ki njegove ideje nato komentirajo.

Recenzijo napisala Barbara Omahen.


Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si