Refugees Welcome
1234567
Gremo po vodo

Program podpore otrokom in lokalnim skupnostim

Pogosta vprašanja

Ker imamo okrog 400 podpornikov ima naša koordinatorka Dado Kebe zelo veliko dela. Znaten del njenega časa gre tudi za odgovarjanje na telefonske klice podpornikov, velikokrat z vprašanji, na katere bi lahko odgovore našli na Humanitasovih spletnih straneh. Ker bi radi obdržali administrativne stroške na sedanji ravni, kar pomeni, da bo Dado še naprej vodila vse v zvezi s programom brez dodatne pomoči, se na vas obračamo s prošnjo, da jo od sedaj naprej kličete resnično samo za nujne zadeve, za vse ostalo pa vas prosimo, da si dobro preberete informacije na spletu in če res ne najdete odgovora, ki ga iščete, da nam vaša vprašanja posredujete pisno na dado@humanitas.si. 

 • Kaj je pravzaprav program podpore otrokom?

  Program, kot ga mi razumemo, se uvršča v t. i. razvojno sodelovanje; torej dolgoročno sodelovanje z namenom odpravljanja revščine in velikih razlik v svetu. Naloga je seveda veliko težja kot pri humanitarni pomoči, kjer se daje hitro in brezpogojno, saj je pri razvojnem sodelovanju potrebno skrbeti za dolgoročnost in trajnost. To pomeni, da želimo doseči učinek, ki bo v danem okolju pomenil spremembo na bolje oziroma razvoj, ki ga obe strani štejeta za pozitivnega. 

  Pri programu podpore otrokom smo zato kot prioriteto vedno poudarjali možnost dostopa do informacij oziroma izobraževanje kot ključni element uspeha projekta. Če želimo doseči spremembo v sistemu oziroma imeti učinek na celotno dano okolje, moramo predvsem skrbeti za tiste elemente projekta, ki pomenijo krepitev skupnosti. To je seveda mogoče tudi prek podpore posameznikom, kadar ocenjujemo, da bodo ti lahko prispevali k splošni dobrobiti skupnosti, v kateri živijo. 

  Pri programu podpore otrokom gre poleg elementa medkulturnega zavedanja na obeh straneh (podpornikovi in prejemnikovi), za nekakšen kompromis: Po eni strani poskušamo pri dostopu do šole podpirati tiste otroke, ki jim je ta otežen, po drugi strani pa poskušamo ustvarjati stanje, v katerem bodo tudi drugi otroci in odrasli iz iste skupnosti lahko deležni "koščka torte". 

  Pogosto je situacija v dani skupnosti namreč takšna, da ni velikih razlik med otroki in da so v resnici vsi v zelo podobnem položaju. V takšnih primerih lahko z izključnim favoriziranjem posameznih otrok naredimo več škode kot koristi, saj razlike med njimi ustvarjamo namesto, da bi jih zmanjševali. 

  Po drugi plati pa je seveda tako, da so podporniki zadovoljnejši, če imajo o rezultatih svoje donacije kak otipljiv dokaz oziroma, če gre njihov denar za nekoga prepoznavnega. Sami verjamemo, da je element prepoznavnosti seveda zelo pomemben, vendar je po našem prepričanju še bolj pomemben element vpliva na celo okolje in z njim t. i. trajnost projekta. 
 • Koliko časa bo trajala moja podpora?

  V primeru, da se odločite za podporo afriškemu otroku, velja do preklica. Če se odločite za botrstvo otroka v Sloveniji, obveza velja dokler otrok ne dopolni 18 let starosti. S privolitvijo podpornika in pod določenimi okoliščinami, pa lahko tudi dlje. 
 • Kako pogosto plačujem prispevke?

  Če se odločite za program podpore, plačujete mesečno vsoto 25 evrov za afriške države oz. 34 evrov za Slovenijo. Znesek lahko poravnate z mesečnimi nakazili, polletnimi - v januarju za prvo polovico leta in v juliju za drugo ali z enkratnim nakazilom v januarju.

  Znesek nakazujete na poslovni račun društva št. 02010-0089591494 (pri NLB), priporočamo pa vam, da se odločite za trajni nalog, s katerim se bo denar avtomatično prenašal iz vašega računa na račun društva, s čimer boste prihranili čas. Postopek je varen, enostaven in ne predstavlja nobenih dodatnih stroškov. Trajnik lahko uredite sami pri vaši matični banki. 
 • Kaj bom kot podpornik/podpornica prejel/a?

  Če se boste odločili za podporo afriškim otrokom, boste trikrat letno prejeli glasilo. V njem bodo zajete zgodbe o otrocih in novice o skupnosti. V primeru, da se boste odločili za slovenskega otroka, pa boste dobili letno poročilo, z njim pa boste lahko ohranjali tudi stike, če se bosta oba predhodno strinjata s tem.
 • Kam gredo moji prispevki?

  Izkušnje so pokazale, da je neposredno dajanje denarja najmanj učinkovito. Vaše prispevke zato kombiniramo s prispevki ostalih podpornikov, sponzorjev in delom prostovoljcev, tako da imajo od njih korist tako posamezni otroci kakor tudi celotna skupnost.

  V Afriki z vašo pomočjo torej poskrbimo za posamezne otroke posebej: za šolanje (šolnine, šolske potrebščine, uniforme, hrana, internat itd.) tako, da sami oziroma prek lokalnih partnerjev poravnamo račune, družinam pa ne dajemo denarja. V skupnosti vlagamo predvsem v izboljševanje izobraževalnih pogojev in dostopa do informacij (knjižnice, čitalnice, internetni dostop itd.), včasih pa tudi za nujne zdravstvene potrebe in podobno

  V Sloveniji skušamo z botrstvom zagotoviti del sredstev za izboljšanje osnovnih življenjskih pogojev otrok iz socialno ogroženih družin, npr. za nakup šolskih potrebščin, plačilo letovanj, izobraževalnih tečajev ali drugih dobrin, glede na individualno otrokovo situacijo. Namenjeno je tudi otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč pri nakupu posebnih pripomočkov, s katerimi se lažje vključijo v vsakdanje življenje ter razvijajo svoje potenciale in sposobnosti. 
 • Na koga se lahko obrnem, če imam vprašanja?

  Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo na kontaktni telefonski številki in elektronskem naslovu dado@humanitas.si

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Nova destinacija:

Odgovornost