Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Prostovoljno delo

Prostovoljci na Humanitasu pomagajo pri delu posameznih sekcij oz. programov v Sloveniji in v tujini. Delo, obveznosti in naloge se določajo v skladu z Zakonom o prostovoljstvu, Etičnim kodeksom prostovoljstva in v dogovoru s koordinatorjem prostovoljstva ter vodstvom društva. Pred vključitvijo v katerokoli obliko prostovoljnega dela je priporočljivo branje omenjenih dokumentov:


V Sloveniji

Prostovoljci so vabljeni k sodelovanju pri stalnih programih oz. sekcijah:

 • program podpore otrokom: pomoč pri administraciji in prevodih, pomoč pri promociji; 
 • pravična trgovina: promocija in pomoč v trgovini 3MUHE;
 • Hiša svetov: pomoč pri izvedbi javnih dogodkov, kampanj, Šole pod soncem, delo na info točki knjižnice.

Glede na potrebo in vrsto projekta se lahko vključite tudi v ostale tekoče projekte

Prostovoljcem nudimo, kot predstavnikom društva, možnost udeležbe na različnih seminarjih, kasnejše bolj aktivno sodelovanje pri projektih društva, potrdila o opravljenem delu, nasvete in pomoč s področja delovanja društva, strokovno literaturo ter kavo in čaj. 

Na info@humanitas.si pošljite življenjepis in spremni dopis z obrazložitvijo, na katerem področju bi radi sodelovali in zakaj, ali imate že kakšne izkušnje z izbranim področjem ter kakšne veščine ali znanja bi lahko prispevali pri svojem delu. Navedite tudi, koliko časa želite posvetiti prostovoljnemu delu in organizacijo ali posameznika, ki vas lahko priporoči. 

Koordinator prostovoljstva vas bo kontaktiral in se glede na trenutne potrebe dogovoril za razgovor ali pa shranil vaš kontakt za kasnejšo priložnost. Ob začetku sodelovanja društvo s prostovoljcem sklene tudi dogovor o sodelovanju. 

V Afriki

Ker društvo ponuja možnost opravljanja mednarodnega prostovoljnega dela v afriških državah le v majhnem  in bolj individualnem obsegu, stremimo pretežno k dolgoročnemu prostovoljstvu s kvalificiranim osebjem, ki lahko s skupnostmi, v katerih delujejo, izmenjajo pridobljeno znanje in veščine. Zaradi specifičnih zahtev iščemo predvsem prostovoljce z visoko izobrazbo in izkušnjami na določenem področju (npr. pedagogika, andragogika, agronomija, ekonomija ipd.). Prostovoljstvo je na voljo v Burkina Fasu (Bobo Dioulasso - drugo največje mesto) in v Gani (vasici Busua na jugu in Larabanga na severu). Vključite se lahko v obstoječe projekte, s katerimi lahko občasno delno krijemo stroške bivanja. Če to ni mogoče, si stroške bivanja krije prostovoljec sam. 

Za delo v Burkina Fasu je obvezno predhodno znanje francoščine, uradni jezik v Gani pa je angleščina, ki jo morajo prostovoljci ravno tako obvladati. Individualni delovni načrt ter termin odhoda za prostovoljce sta pripravljena in določena po predhodnem dogovoru z lokalnimi predstavniki in mentorjem, zaželeni pa so tudi dodatni predlogi, ki jih uskladimo glede na potrebe vseh strani. 

V splošnem ima prostovoljec naslednje možnosti: 

1. Srednjeročni prostovoljec 
 • trajanje: 60 dni in več 
 • delo: redno delo z mlajšimi otroki, kot so bralne urice v knjižnici, pomoč pri učenju, glasbene urice, ples, gledališče, šport, računalniški, vrtnarski, debatni krožek, razne igre, risanje, video projekcije; delo z lokalnimi obrtniki in umetniki na izdelkih pravične trgovine, npr. pomoč pri novih oblikah, barvah in metodah izdelovanja. 
 • nastanitev v naši bazi (v primeru, da stroške krije prostovoljec sam): 
  - Bobo Dioulassu – od 2000 cfa / 3 EUR naprej
  - Busua ali Larabanga – od 6 cd / 4 EUR naprej

2. Dolgoročni prostovoljec
 • trajanje: leto dni in več 
 • delo: vodenje posameznih dejavnosti, vodenje nastanitvenega centra, vodenje delavnic pravične trgovine itd.
 • nastanitev v naši bazi (v primeru, da stroške krije prostovoljec sam):
  - Bobo Dioulassu – od 2000 cfa / 3 EUR naprej
  - Busua ali Larabanga – od 6 cd / 4 EUR naprej

Ostale krajše oblike prostovoljstva so po svoji naravi bližje kulturnemu turizmu, zato lahko kot turisti in popotniki obiščete naše centre ne glede na potek projektov:
 • nastanitev v naši bazi in lokalna hrana:
  (približno tretjina cene je dobiček, ki gre za financiranje mladinskega centra)
  - Bobo Dioulassu (enoposteljna soba: od 5000 cfa / 8 EUR, dvoposteljna soba: od 4000 cfa / 6,5 EUR naprej) 
  - Busua ali Larabanga (enoposteljna soba: od 9 cd / 6 EUR, dvoposteljna soba: od 8 cd / 5,5 EUR naprej) 

Pred odhodom na prostovoljno delo organiziramo predstavitev projekta in lokalnih partnerjev, s katerimi boste sodelovali, ter obvezno usposabljanje v sodelovanju z Zavodom Volunatriat. S prostovoljci je po vseh opravljenih formalnostih sklenjena pogodba. 

Potencialni prostovoljci (kot tudi popotniki) pošljite na info@humanitas.si svoj življenjepis, motivacijsko pismo ter morebitna priporočila z obrazložitvijo, na katerem področju bi radi sodelovali in zakaj, ali imate že kakšne izkušnje z drugimi kulturami, s prostovoljnim delom v tujini ali doma ter kakšne veščine ali znanja bi lahko prispevali pri svojem delu. Opredelite tudi, koliko časa želite posvetiti prostovoljnemu delu in organizacijo ali posameznika, ki vas lahko priporoči. S koordinatorjem prostovoljstva se boste dogovorili za razgovor in o vseh nadaljnjih korakih.

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si