Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Poslanstvo in dejavnosti

Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje, je nevladna, neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področju globalnega učenja in programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim.

Z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih in problemih skušamo ozaveščati o globalni soodvisnosti ter vlogi, ki jo kot posamezniki igramo v svetu. S spodbujanjem strpnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanjem človekovih pravic želimo posameznike spodbuditi k aktivnemu vključevanju v družbo in družbi ter okolju odgovornemu načinu življenja.

Pri svojih aktivnostih sodelujemo tako s slovenskimi kot tujimi partnerji. Pri programu programa podpore otrokom smo se povezali z organizacijami iz Gane, Burkine Faso in Kenije, na področju globalnega učenja pa sodelujemo z različnimi evropskimi organizacijami. Aktivnosti, ki jih izvajamo so raznolike. Izvajamo delavnice za učence, dijake in študente, seminarje za učitelje in ostale multiplikatorje ter prirejamo različne javne dogodke. 

V okviru specializirane knjižnice Hiša svetov, ki deluje v Knjižnici Otona Župančiča, nudimo literaturo s področja človekovih pravic, medkulturnosti, globalizacije, razvojnih študij, študij konfliktov in miru, okolja, prehrane in vode ter aktivnega državljanstva. Razvijamo pa tudi pedagoške materiale in razstave, ki vsebinsko pokrivajo področja, na katerih delujemo.

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si