Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Druga sobota v maju - Svetovni dan pravične trgovine

Boris Jereb,
Drugo soboto v maju obeležujemo svetovni dan pravične trgovine, letos torej 9. maja. Po besedah Svetovne organizacije za pravično trgovino (WFTO) je pandemija koronavirusne bolezni 2019 pokazala na še večjo potrebo po pravični trgovini. Med pomembnejšimi načeli pravične trgovine lahko izpostavimo prepoved otroškega dela, enakopravnost spolov, pošteno plačilo, varne in zdrave delovne pogoje ter varovanje okolja.
Tema letošnjega dneva je Planet pravična trgovina #PlanetFairTrade, podjetja za novo gospodarstvo. V teh časih je še pomembneje, da se pri oblikovanju prihodnosti upošteva vrednote, kot so pravičen svet, pravična tranzicija, pravična trgovina, antipotrošniški duh, solidarnost, zero-waste, upoštevanje planetarnih omejitev ipd.
Slovenska pravična trgovina 3 Muhe v sodelovanju z drugimi organizacijami tudi letos organizira Fair Trade piknik, a tokrat v malo drugačni obliki - virtualni Razpršeni Fair Trade piknik. Iz Humanitasove knjižnice Hiša svetov pa predstavljamo nekaj gradiva na to temo:

Živa Kavka Gobbo, Živa Lopatič
Sadje naj bo pravično, priročnik za učitelje

Cilj kampanje Sadje naj bo pravično! je izboljšati delovne pogoje za stotine delavcev, ki pridelujejo, obirajo in pakirajo tropsko sadje, ki ga vsakodnevno kupujemo v trgovinah, ob hkratnemu zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. S tem namenom so združile moči nevladne organizacije iz Evropske unije ter organizacije malih kmetovalcev in sindikatov delavcev na plantažah v Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih.Suša Rene, Barbara Vodopivec, Gaja Brecelj
Nova destinacija: odgovornost - kako delovati skladno z načeli pravične trgovine in odgovornega turizma?

S procesi globalizacije je mednarodna trgovina doživela skokovit porast. Pomemben del mednarodne trgovine danes predstavlja trgovina s storitvami, kjer ima turizem izredno pomembno vlogo. Odgovorni turizem je okolju in ljudem prijaznejši odgovor na izzive sodobnega množičnega turizma. Pričujoča brošura je orodje za vse, ki se želijo učinkovito soočiti z gospodarskimi, okoljskimi in družbenimi izzivi na področju trgovine in turizma in prispevati k večji okoljski trajnostni vzdržljivosti.


Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si