Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

15. maj – svetovni dan podnebnih sprememb

Maja Kuralt,
15. maja obeležujemo svetovni dan podnebnih sprememb. Podnebne spremembe močno vplivajo na naše življenje. Zavedali so se jih že leta 1997, ko so s sprejetjem Kjotskega protokola stopili na pot k njihovi omilitvi. Protokol je konec leta 1998 podpisala tudi Slovenija in se zavezala, da bo sledila začrtanim ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.
Včasih so bile podnebne spremembe predvsem posledica naravnih geoloških procesov, sevanja Sonca, gibanja Zemlje itd., danes pa jih stopnjujejo umetno ustvarjeni stranski učinki človeških dejavnosti. Posledica so povišane koncentracije toplogrednih plinov, predvsem ogljikov dioksid, ki vplivajo na bolj neukrotljivo in spremenljivo vreme, obilne padavine ali pogostejše suše, povišanje povprečne temperature na zemeljskem površju in posledično tudi morske gladine.

Z ustavitvijo velikega dela industrije zaradi pandemije smo prišli do spoznanja, da se naš planet lahko ozdravi, vendar le z našim sodelovanjem in s posluhom za naravo in njene procese.

V Humanitasovi knjižnici Hiša svetov lahko v sklopu Okolje izbirate med številnimi zanimivimi naslovi na zgoraj opisano aktualno tematiko. Predstavljamo vam dve deli:


Strokovni vodnik po dvomih o globalnem segrevanju
John Cook
 
Priročnik sloni na tezi, da je znanstveni skepticizem zdrav, da je znanost že po svoji naravi skeptična in ko nastopi nek problem, o njem pridobi in preuči vse razpoložljive dokaze. Podnebni skeptiki se pogosto osredotočijo le na kamenček v mozaiku, zanikajo pa celo vrsto dokazov. Naše podnebne se spreminja in mi s svojimi izpusti toplogrednih plinov k temu pripomoremo levji delež. Strokovni vodnik spodbuja k celoviti obravnavi vseh dejstev o podnebnih spremembah, kar nam omogoča razumeti svet okoli nas in sprejemati ustrezne odločitve za prihodnost.

 


Podnebje in družba
- Podnebje kot vir, podnebje kot tveganje
Nico Stehr in Hans Von Storch
 
Poljudno napisana knjiga, ki nagovarja k razmišljanju kar najširši krog bralcev. Avtorja v napisanem izhajata iz naravoslovne perspektive, ki jo povežeta z družboslovnimi in humanističnimi znanostmi, saj so na razumevanje podnebja in vremena skozi čas močno vplivali kulturni in civilizacijski procesi.
V knjigi predvsem analizirata kulturne in družbene okoliščine, ki pogojujejo nastajanje različnih znanstvenih teorij, ki opredeljujejo problem globalnega segrevanja. Rdeča nit knjige pa je Zeppelinov manifest varovanja okolja, o katerem bralec sam kritično razmisli in ga lahko vključi v svoj odnos do okolja.


Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si