Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

16. november - Mednarodni dan strpnosti

Maja Kuralt,
Mednarodni dan strpnosti je dan strpnosti in prijateljstva in ga obeležujemo vsakega 16. novembra. Razglasila ga je Organizacija Združenih narodov, na svojem zasedanju leta 1995, ki je takrat sovpadal tudi z UNESCOVO 50-letnico. Deklaracija je posledica mednarodnega leta strpnosti, ki ga je OZN na pobudo Unesca razglasil leta 1995.
V svoji Deklaraciji o načelih strpnosti ozavešča javnost, podpira promocijo in izobražuje o strpnosti, ter opozarja na vse večje nevarnosti in razraščanje nestrpnosti, nacionalizma, rasizma, ksenofobije, terorizma, nasilja, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije. Vse našteto se predvsem nanaša na ranjlive skupine, tako etnične, verske in jezikovne manjšine, na begunce, migrante.

Vse od leta 1996 naprej se na ta dan vrstijo različne aktivnosti in delavnice, ki povezujejo in vključujejo izobraževalne ustanove v duhu solidarnosti. 

Iz naše knjižnice Hiša svetov vam tokrat predstavljamo naslednjo knjigo:

Mirjam Milharčič Hladnik, Marina Lukšič-Hacin in Mitja Sardoč - Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo
 
Izbrana knjiga je koristno branje in želi biti v pomoč ter postavlja pred nas izzive kot so spoštovanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti in različnosti. Bralce in bralke spodbuja, da razmišljujoče iščejo odgovore za svoje odzive, dejanja, njihove posledice in učinke v navezavi z etiko in moralo. 


Avtor in avtorici ugotavljajo, da je posameznikov in posameznic, ki se sprašujejo in razmišljajo o zgoraj omenjenih temah vedno več in, da le ti pogosto razmišljajo o medkulturnosti in različnosti na izviren in kreativen način.
Knjiga je plod dela na projektu: Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo. 


Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si