Refugees Welcome
1234
Turizem ...

Odgovorni turizem

Kaj je odgovorni turizem?

Odgovorni* turizem je okolju in ljudem prijaznejši odgovor na izzive sodobnega množičnega turizma.

Odgovorni turizem se zavezuje k:
 • spoštovanju naravnega, kulturnega in družbenega okolja,
 • etičnem razvoju lokalnega gospodarstva in
 • širjenju zavedanja turistov o lastnih vplivih na potovanjih.

Odgovorni turizem velja za vsako potovanje, kjerkoli po svetu. Ključen del takšnega turizma je zavedanje o tem, kakšne so posledice turizma ter kako lahko potujemo na okolju in človeku bolj prijazen način. Potrebna je celostna sprememba v načinu potovanja in delovanja, kar je odgovornost vseh, tako turistov kot celotne turistične industrije. Vsi lahko prispevamo k razvoju odgovornega turizma - turizma, ki stremi k prihodnosti enakih možnosti za vse.

Ko postane KAKO potovati enako pomembno kot KAM potovati...


Ključno vprašanje, ki si ga mora zastaviti odgovorni turist, je: kako lahko na svojem potovanju zmanjšam negativne socialne, okoljske in ekonomske vplive ter prispevam k zmanjšanju neenakosti po svetu? 

*Odgovornost prevajamo iz angleške besede responsibility, kar pomeni ability to response. Odgovornost torej pomeni zmožnost odzivanja. 

 • Zakaj potrebujemo odgovorni turizem?

  - Ker je turizem ena največjih in najhitreje rastočih svetovnih storitvenih industrij. Od leta 1950 do 2008 se je število mednarodnih turistov, merjeno po številu mednarodnih prihodov, povečalo iz 25 na 900 milijonov. Prihodek v turistični industriji se je v letu 2005 gibal okoli 680 milijard USD, turistični sektor pa zaposluje 8 % svetovne delovne sile.

  - Ker turizem zaradi svojih razsežnosti močno posega v naravno, kulturno in družbeno okolje ljudi in krajev po celem svetu.

  - Ker je turizem, čeprav prispeva k družbeno ekonomskem razvoju, pogosto tudi vzrok neenake razdelitve bogastva, onesnaževanja okolja, izkoriščanja delovne sile, nespoštovanja lokalnih vrednot in pretirane porabe naravnih virov, npr. vode.

  Zaradi omenjenega je vključevanje načela trajnosti v opredelitev strategij razvoja turizma temeljnega pomena. Trajnost pomeni zaobjeti tako okoljski kot družbeni in gospodarski vidik ter med njimi doseči ravnovesje.
 • 10 načel odgovornega turizma

  1. Vzpostavljanje možnosti za razvoj lokalne skupnosti: zmanjševanje negativnih ekonomskih, okoljskih in družbenih posledic ter spodbujanje razvoja lokalne skupnosti. Odgovorni turizem preprečuje, da se ves dobiček izteka iz destinacije ali kopiči v rokah posameznikov (lokalnih ali mednarodnih), ter ima pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo in skupnost (ne le za posameznike). Glavni moto je: Jej lokalno, spi lokalno, kupuj lokalno in uporabljaj lokalni prevoz.

  2. Transparentnost in preglednost finančnega poslovanja: spodbujanje poštenega in odprtega poslovanja.

  3. Varovanje okolja: zagotavljanje, da ima turizem čim manjši vpliv na okolje; da so prevozi, prenočišča, prehrana in ostali produkti ter storitve okolju čim bolj prijazni. Odgovorni turizem spodbuja ohranjanje biodiverzitete in naravnih virov ter zmanjšuje smetenje.

  4. Delovni pogoji in plačilo: zagotavljanje, da zaposleni v turistični industriji za svoje delo dobijo pošteno plačilo, ki omogoča dostojno življenje, ter da delajo v varnih in zdravih delovnih pogojih, v skladu s pravnim redom, lokalnimi normami in konvencijami Mednarodne organizacije dela.

  5. Enakost spolov: zagotavljanje enakih možnosti in plačila za moške in ženske.

  6. Otroško delo: spoštovanje tako Konvencije ZN o pravicah otrok kot tudi lokalnih družbenih norm.

  7. Vključevanje in odločanje: vključevanje lokalnega prebivalstva v načrtovanje in sprejemanje odločitev, ki imajo pomemben vpliv na njihova življenja.

  8. Razumevanje, spoštovanje in zaupanje: zagotavljanje bolj zadovoljive izkušnje prek vzpostavljanja stikov z lokalnim prebivalstvom in boljše razumevanje lokalnih kulturnih, družbenih in okoljskih zadev. Odgovorni turizem temelji na zaupanju in spoštovanju do ljudi in narave.

  9. Dostopnost: zagotavljanje dostopa vsem mentalno in fizično hendikepiranim osebam.

  10. Promocija odgovornega turizma: ozaveščanje o zmanjšanju negativnih posledic turizma in pomenu odgovornega turizma.

Nova destinacija:

Odgovornost
 

Odgovoren turist

Poglejte brošuro in ugotovite, kako lahko postanete odgovorni turist!Odgovorni turizem Responsible tourism Le tourisme responsable

Humanitas aktualno

Preberi vse novice