Refugees Welcome
1234567
Gremo po vodo

Program podpore otrokom in lokalnim skupnostim

Kaj je program podpore otrokom in lokalnim skupnostim?Program podpore otrokom je način, s katerimi afriškim skupnostim pomagamo pri izobraževanju otrok ter uresničevanju skupnostnih projektov, kot so izgradnja knjižnice ali večnamenskega objekta, zdravniški pregledi, program dodatnega prehranjevanja in inštrukcije.

V primerjavi z drugimi podobnimi projekti je Humanitasov program bolj skupnostno naravnan. To pomeni, da podporniki s svojimi mesečnimi prispevki ne podpirajo posameznega otroka, temveč celotno skupnost. V vseh krajih, v katerih se izvaja program, imamo lokalnega predstavnika, ki sredstva nameni posameznikom, ki najbolj potrebujejo pomoč, ter skupnostnim projektom, ki so namenjeni vsem članom skupnosti.

Takšen način podpore smo izoblikovali na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki so pokazali, da v afriških družbah še vedno prevladuje kolektivni duh, obdarovanje posameznikov pa vzbuja občutke zapostavljenosti in krivičnosti pri otrocih, ki ostanejo praznih rok. 

Kljub temu da so sredstva namenjena skupnosti, zagotavljamo preglednost porabljenih sredstev. Podporniki trikrat letno prejmejo glasilo z novicami.

Humanitas v sodelovanju z lokalnimi partnerji na tak način izboljšuje tako osnovne življenjske pogoje kot izobraževalne možnosti otrok, hkrati pa vlaga neposredno v razvoj lokalne skupnosti, brez dolgotrajnih administrativnih postopkov, značilnih za večje državne ali mednarodne organizacije.   

Pri programu podpore otrokom ne gre za brezpogojno in nenamensko pomoč v obliki dajanja denarja ali materialne pomoči brez nadzora in selekcije, temveč za pomoč pri dvigovanju osnovnega standarda otrok ter predvsem pri razvijanju njihovega izobraževanja. Na življenje vseh otrok ne morete vplivati, lahko pa ga spremenite vsaj nekaterim.

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Nova destinacija:

Odgovornost