Refugees Welcome
1234567
Gremo po vodo

Program podpore otrokom in lokalnim skupnostim

Program podpore otrokom v Afriki

Šolanje - prioriteta

Na svetu je še vedno več kot 70 milijonov otrok, od tega 57 odstotkov deklic, ki nimajo dostopa do šole. 250 milijonov otrok v starosti 5-14 let dela za preživetje, več kot milijarda ljudi je nepismenih, od tega dve tretjini žensk. Ta dramatična situacija predstavlja velikansko hipoteko za bodoče generacije. Na življenje vseh otrok ne morete vplivati, lahko pa ga spremenite vsaj nekaterim. 

Šolanje je osnovni element pri razvoju otrokove identitete, vrednot in socialnega čuta. Mnoge študije so pokazale, da je izobraževanje ključno pri razvoju posamezne dežele: vpliva na zmanjšanje umrljivosti otrok, boljšo skrb za zdravje in prehrano. Vpliva tudi na zmanjševanje prirastka prebivalstva in, ne nazadnje, omogoča posameznikom poznavanje njihovih pravic in udeležbo v javnem življenju. 

Da bi otroci našli pot do šole, jim jo skušamo narediti bolj dostopno. To lahko dosežemo s pomočjo pri plačilu šolnin in šolskih potrebščin, prevoza do šole, uniforme itd. Pogosto pa tudi najlepše opremljene šole niso dovolj. Treba je tudi vplivati na splošne življenjske pogoje in odpravljati socialne vzroke za neobiskovanje šole. Morda mora otrok pomagati pri delu na polju ter čuvati mlajše bratce in sestrice ali pa je starše sram njihove revščine. Zato je v takšnih primerih potrebno poskrbeti tako za zdravstveno zaščito posameznih otrok, prehrano kot tudi za varstvo predšolskih otrok, šolsko prehrano. Pri posameznem projektu sodelujejo lokalni predstavniki, ki tudi najbolje vedo, kakšne so njihove potrebe in poznajo posebnosti njihove kulture in prepričanj. Naloge zato določamo skupaj. 

Projekt programa podpore otrokom trenutno deluje v Burkina Fasu, Gani in Keniji.

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Nova destinacija:

Odgovornost