Refugees Welcome
1234567
Gremo po vodo

Program podpore otrokom in lokalnim skupnostim

Gana

Republika Gana je država v zahodni Afriki. Potem ko se je leta 1957, kot prva država v Afriki, osamosvojila izpod britanske nadoblasti, so prebivalci novi državi izbrali ime Gana - po starodavnem kraljestvu Gana, ki je nekoč obsegalo večji del Zahodne Afrike. V državi se uporablja več kot 79 različnih jezikov in dialektov, toda prevladujoči in uradni jezik je angleščina, ki se uporablja v poslovnih in vladnih zadevah.

Osnovni podatki

Velikost države: 238.500 km2

Št. prebivalstva: 24 milijonov

Verska sestava: kristjani 69%, muslimani 16%, tradicionalna verovanja 8%

Stopnja pismenosti: 65%

Lokacije programa podpore: 
  • Larabanga (sever Gane)
  • Weija (okolica Akre)
  • Busua (okolica Akre)

Lokalni predstavniki: 
  • Abdul Hassan Al Fatawu (Larabanga)
  • Ebenezer Parditey (okolica Akre)
S pomočjo evropskega  projekta,  prispevkov  slovenskih podpornikov in podpornic ter drugih posameznikov smo uspeli zgraditi knjižnico v Busui (leta 2009) in v Larabangi (2010). Knjižnici sta dobili ogromne količine knjig po zaslugi raznih akcij, ki jih je Humanitas izvajal v Sloveniji. Naši varovanci in tudi drugi mladostniki se redno prihajajo učit v te knjižnice. Parcele je društvu za namene knjižnice v brezplačni najem dodelila mestna občina obeh krajev.

Weija 

To je največja in najbolj naseljena občina v zahodni Gani. Predstavlja 35% širše regije Akre in ima približno 750.000 prebivalcev. Velja za manj razvito območje, ki šteje 55 predvsem ruralnih skupnosti. Večina ljudi dela v kamnolomih (30%), v ribištvu (20%), v trgovanju (10%), v kmetijstvu (8%) in drugih oblikah zaposlitve (10%). Nezaposlenih je 22%. Vsako izmed 55 mest ima svojega poglavarja in svet starešin, ki pomagajo upravljati mesto. Ljudje, ki delajo v kamnolomu, zaslužijo okoli 2 evra dnevno, ribiči zaslužijo okoli 1 evro, kmetovalci pa celo manj kot to. Zelo nizki prihodki pomenijo, da so tudi otroci prisiljeni delati in zapustiti šolanje. Večina kmetov v občini je izgubila zemljo, saj so jo oblasti namenile za gradnjo stavb. Ker nimajo več dela, prihaja do sporov med njimi in vodji mest. Prebivalstvo je zelo mlado, saj je kar 60% ljudi mlajših od 18 let. Več kot četrtina otrok je prisiljenih v različne oblike otroškega dela.

V Weiji je samo en zdravstveni center; 19 osnovnih šol in 17 nižjih srednjih šol. Javne državne šole lahko sprejmejo le do 40 % vseh otrok v občini. Ostali hodijo v zasebne šole. Na začetku leta 2011 se v tem delu Gane prek botrstva našega društva šola 151 otrok.

Dixcove (Busua)

Od Busue je oddaljen le 15 minut vožnje. Med 1.800 prebivalci je 90% ribičev in 10% kmetovalcev. Povprečen prihodek gospodinjstva na dan znaša 1,2 evra za celo družino. Ker v mestu obstaja samo ena javna šola Methodist Primary and Junior Secondary School, je nepismenost kar 65%. Večina prebivalcev je bila preseljena z namenom, da se omogoči prodaja obalnega območja. Na začetku leta 2011 je bilo sponzoriranih 53 otrok.

Larabanga

Nahaja se 120 km jugozahodno od Tamale, ki je glavno mesto severnega dela Gane. Larabanga je kraj z veliko versko, zgodovinsko in kulturno pomembnostjo. Severna Gana je sicer pretežno islamska, vendar obstajajo različne religije, ki skupaj živijo v sožitju. Upravna ureditev je tradicionalna, prebivalci so zastopani prek 12 glavnih hiš ali vaških klanov, duhovni vodje ali imami so odgovorni za verske dejavnosti. Pomanjkanje osnovnih šol pomeni, da se ogromno otrok sploh ne šola ali pa jih večina ne more nadaljevati šolanja po končani osnovni šoli. Ker je najbližja javna šola v oddaljeni Tamali, se morajo otroci preseliti. To za družino predstavlja veliko finančno breme in tudi izgubo otroka kot delavca. Večinoma vaščani ne morejo pridobiti državne podpore in so se glede ustanavljanja šol organizirali sami. Na koncu leta 2010 je bilo sponzoriranih 50 otrok, ki se šolajo v Larabangi.

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Nova destinacija:

Odgovornost