Refugees Welcome
1234
Pravična trgovina - potisk blaga

Globalno učenje in Hiša svetov

Specializirana knjižnica

Pod okriljem programa Hiša svetov deluje tudi istoimenska knjižnica. Gre za prostor za globalno učenje, kjer boste našli raznoliko gradivo na teme globalnega učenja. Nahaja se v posebnem kotičku Knjižnice Otona Župančiča na Kersnikovi 2 v Ljubljani. Če v knjižnico vstopite pri glavnem vhodu, takoj zavijte levo, pojdite mimo šanka in desno zgoraj boste našli Hišo svetov, prostor za globalno učenje. 

 

Kaj knjižnica ponuja? 

V knjižnici Hiša svetov si lahko izposodite strokovno in otroško literaturo, leposlovje, filme in priročnike z izobraževalnimi aktivnostmi za mlade in odrasle. Poleg izposoje je prostor primeren tudi za učenje z izobraževalnimi aktivnostmi za mlade in odrasle.
 
Za večjo preglednosti in lažje brskanje po gradivu, smo le-tega razdelili na posamezne tematske sklope. S klikom na ime sklopa se vam bo izpisal seznam gradiva, ki je na voljo.

1. Globalizacija: globalizacija, geopolitika, postkolonializem, družbena geografija, množični mediji in medijske študije, politično komuniciranje...
2. Globalna ekonomija: svetovno gospodarstvo, politična ekonomija, potrošništvo, pogoji dela, alternative globalni ekonomiji (degrowth), pravična trgovina...
3. Človekove pravice: ekonomske, socialne in kulturne pravice, politične pravice in svoboščine, otrokove pravice, pravice žensk, pravice delavcev, trgovina z ljudmi...
4. Migracije: mednarodne migracije, migracijski tokovi, begunci, integracija...
5. Medkulturnost: medkulturno učenje in dialog, verstva, miti, stereotipi, diskriminacija, nacionalizmi, manjšine...
6. Okolje: varstvo okolja, podnebne spremembe, biotska raznovrstnost, ekološki odtis, viri energije...
7. Hrana: pravica do hrane, preskrba s hrano, industrijska proizvodnja hrane, kmetijstvo, prehrambeni globalni trg...
8. Voda: pravica do vode, privatizacija vode, virtualna voda, upravljanje z vodnimi viri, konflikti za vodo, voda kot skupno dobro...
9. Razvojne študije: razvojno sodelovanje, razvojna pomoč, družbeni in ekonomski razvoj, revščina in neenakopravnost, odgovorni turizem...
10. Aktivno državljanstvo: družbena gibanja, globalno državljanstvo, aktivizem, teorije izobraževanja in pedagogika, metodologije vodenja delavnic, didaktični priročniki, neformalno izobraževanje...
11. Mir: mirovne študije in študije konfliktov.
12. Celine: Afrika, Azija, Latinska Amerika, Severna Amerika, Evropa, Avstralija: družbeni orisi, geografija, zgodovina, politika, ekonomija, leposlovje lokalnih avtorjev...
13. Mladinsko: vso gradivo, namenjeno otrokom in mladostnikom.
14. Filmi: zbrani so filmi iz vseh sklopov; pod posameznimi sklopi se vam bodo filmi še vedno izpisali, a smo jih za filmoljube združili na enem mestu. 

Info točka knjižnice Hiša svetov za pomoč uporabnikom deluje ob ponedeljkih in četrtkih od 16h do 18h ter ob sredah od 10h do 12h v času šolskega leta. Izven tega časa pa se lahko vedno obrnete na ostale knjižničarje v Knjižnici Otona Župančiča.

Prijazno vabljeni!

                      

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu