Refugees Welcome
1234
Pravična trgovina - potisk blaga

Globalno učenje in Hiša svetov

Delavnice

Društvo Humanitas izvaja delavnice globalnega učenja za osnovne in srednje šole, fakultete, nevladne organizacije, podjetja in vse ostale, ki jih zanimajo teme globalnega učenja.

 

Delavnice potekajo po načelih neformalnega izobraževanja. Izvajamo jih po vsej Sloveniji skozi celotno šolsko leto in so pripravljene za različne starostne in ciljne skupine.

 

Najprimernejše število udeležencev v skupini je med 15 in 25. Program delavnic je zastavljen modularno, možna je prilagoditev trajanja programa, priporočljivo pa je tudi vzporedno izobraževanje učiteljev in učiteljic.


AKTUALNA PONUDBA DELAVNIC IN USPOSABLJANJ je dostopna TUKAJ (pdf dokument).

Za dodatne informacije in izvedbo delavnic oziroma usposabljanj nam pišite na e-naslov: alma@humanitas.si ali nas pokličite na tel. št.: 01/430 03 43.
Cilji delavnic:
  • raziskovanje vloge posameznika v globalno soodvisni družbi,
  • razvijanje kritičnega opredeljevanja do razpoložljivih informacij ter raziskovanja ozadja lastnih stališč do ključnih skupnih vprašanj človeštva (okoljska vzdržnost, neenakomerna razporeditev dobrin in delovanje potrošniške družbe, medkulturna komunikacija),
  • raziskovanje možnosti za lastno aktivno udeležbo v smeri pozitivnih družbenih sprememb.


Metodologija delavnic: 

  • Udeleženci preko različnih interaktivnih metod (skupinskega dela, igre vlog, simulacij in strukturiranega razpravljanja na podlagi audio-vizualnih materialov ipd.) razvijajo veščine delovanja v skupini, pridobivajo znanja argumentiranega razpravljanja ter razvijajo kritičen in refleksivni odnos do razpoložljivih informacij.
  • Raziskujejo tudi možnosti (medijske) manipulacije ter odkrivajo pomen prikritih oz. nedostopnih podatkov. Z izkustvenim učenjem in raziskovanjem skupinske dinamike spoznavajo različna izhodišča marginaliziranih družbenih skupin ter odnos večinske družbe do slednjih. Razvijajo tudi veščine medkulturne komunikacije ter spoštljivega odnosa do skupin in posameznikov, ki izhajajo iz drugih družbeno-kulturnih ozadij.

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu