Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

16. oktober - Svetovni dan hrane

Simon Nemanič,
Leta 1976, natančneje 16. oktobra, je Organizacija Združenih Narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) uvedla svetovni dan hrane. To je dan premisleka o našem odnosu do hrane, o tem koliko hrane zavržemo ali jo porabimo negospodarno, koliko sredstev namenimo pridelavi hrane, na kakšen način z njo razpolagamo in koliko škode s tem povzročamo našemu planetu. V 2018 je vsak prebivalec Slovenije zavrgel povprečno 68 kg hrane ali 4 kg več kot v 2017. Odgovornost za odpadno hrano nosi takodistribucija in trgovina z živili, gostinstvo in strežba hrane kot  tudi gospodinjstva. Eden glavnih razlogov pa je v pomanjkanju zavedanja in znanja ljudi o tem, kako pripraviti obrok iz ostankov prejšnjega dne. Letošnje vodilo oz. slogan se glasi: “Gojimo, hranimo, ohranjamo. Skupaj.”

Vir: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8433

Hiši svetov lahko v sklopu "hrana" izbirate med številnimi zanimivimi naslovi na zgoraj opisano tematiko. Tokrat predstavljamo eno po izboru prostovoljca Simona Nemaniča. 

Bizjak Katja - MAVRIČNI PRIROČNIK

Knjiga je učbenik, s katerim otroci skozi šest poglavij spoznajo organizacijo Unicef, osnove zdravega in uravnoteženega prehranjevanja, prednosti sadja in sadnih sokov, ekološkega pakiranja tekočih živil ter podhranjenost in njene posledice.

Dandanes vedno večje število ljudi ugotavlja, kako pomembno je zdravo prehranjevanje. Odgovornost za ohranjanje zdravja pa naj bi se začela oblikovati že v ranem otroštvu. Poleg družine, ki otroku privzgoji prehrambene navade, pomembno vlogo odigrajo tudi šole, predvsem osebje, ki skrbi za prehrano v tovrstnih institucijah. V Sloveniji zdravi prehrani osnovnošolskih otrok še vedno ne posvečamo dovolj pozornosti, a kljub temu dosegamo zavidljivo evropsko in svetovno raven, kar je zelo zaskrbljujoče. Na svetovni ravni za kronično lakoto in podhranjenostjo še vedno trpi poldruga miljarda ljudi.

ILINK zobraževanje za razvoj - Power point predstavitev UNICEF-OV PROGRAM  IZOBRAŽEVANJE ZA RAZVOJ


Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si