Refugees Welcome
1234
Pravična trgovina - potisk blaga

Mi beremo


Uresničevanje trajnostnega razvoja turizma: primer slovenskih organizatorjev potovanj. Lucija Adamič, magistrsko delo. Ekonomska fakullteta v Ljubljani, 2012

National Identity in the Context of Global Citizenship: Central and South Eastern Europe and the EU Mediterranean Countries (Report). Rene Suša in Barbara Vodopivec, SLOGA, 2011.

Publikacija o globalnem učenju v Sloveniji. Nina Arnuš, SLOGA, 2010. 

Priročnik za uporabo Kodeksa o oblikovanju podob in sporočil na področju razvojnega sodelovanja in izobraževanja. Amy Skinner, SLOGA, 2010.

Poročilo seminarja Z globalnim učenjem do globalne solidarnosti. Rene Suša, SLOGA, 2009.

Priročnik za globalno učenje. Rene Suša, SLOGA, 2008.

Vloga mednarodnega prostovoljnega dela v konteksu učenja za globalno uravnoteženo sobivanje. Zavod Voluntariat, 2008.

Vključevanje elementov trajnostne potrošnje in trajnostnega razvoja v šolski kurikul. UP Fakulteta za management Koper, 2008.