Refugees Welcome
1234
Pravična trgovina - potisk blaga

Globalno učenje in Hiša svetov

Delavnice

Društvo Humanitas izvaja delavnice globalnega učenja za osnovne in srednje šole, učitelje, nevladnike, podjetja in vse ostale, ki jih zanimajo teme globalnega učenja.
Delavnice izvajamo večinoma po šolah, usposabljanjih ter na različnih seminarjih, najdete pa nas tudi na javnih dogodkih, o čemer redno obveščamo v rubriki Humanitas aktualno in na našem FB profilu.

Cilji delavnic:
  • Raziskovanje vloge posameznika v globalno soodvisni družbi.
  • Razvijanje kritičnega opredeljevanja do razpoložljivih informacij ter raziskovanja ozadja lastnih stališč do ključnih skupnih vprašanj človeštva (okoljska vzdržnost, neenakomerna razporeditev dobrin in delovanje potrošniške družbe, medkulturna komunikacija).
  • Raziskovanje možnosti za lastno aktivno udeležbo v smeri pozitivnih družbenih sprememb.
 
Metodologija delavnic: 
Udeleženci preko različnih interaktivnih metod (skupinskega dela, igre vlog, simulacij in strukturiranega razpravljanja na podlagi audio-vizualnih materialov ipd.) razvijajo veščine delovanja v skupini, pridobivajo znanja argumentiranega razpravljanja ter razvijajo kritičen in refleksivni odnos do razpoložljivih informacij.
Raziskujejo tudi možnosti (medijske) manipulacije ter odkrivajo pomen prikritih oz. nedostopnih podatkov. Z izkustvenim učenjem in raziskovanjem skupinske dinamike spoznavajo različna izhodišča marginaliziranih družbenih skupin ter odnos večinske družbe do slednjih. Razvijajo tudi veščine medkulturne komunikacije ter spoštljivega odnosa do skupin in posameznikov, ki izhajajo iz drugih družbeno-kulturnih ozadij.


PONUDBA DELAVNIC GLOBALNEGA UČENJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
(kliknite na sličico)


Na podlagi praktičnih primerov, predmetov iz našega vsakdana raziskujejo delovanje potrošniške družbe ter globalne posledice (tako družbene kot okoljske) neomejenega razmaha proizvodnje dobrin. Raziskovanje delovanja mednarodne trgovine vodi udeležence k spoznanju o prepletenosti delovanja svetovnega gospodarskega sistema, slednje vodi k odkrivanju uničujočij posledic delovanja le-tega na življenja milijonov ljudi, katerih osebne zgodbe so zapisane v številnih stvareh, ki jih uporabljamo vsak dan. Posebno pozornost namenjamo vprašanju možnosti družbeno in okoljsko odgovornega delovanja posameznikov kot potrošnikov.

Delavnice potekajo po načelih neformalnega izobraževanja. Izvajamo jih po vsej Sloveniji skozi celotno šolsko leto in so pripravljene za različne starostne skupine (predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci, študenti, odrasli). Najprimernejše število udeležencev v skupini je med 10 in 20. Program delavnic je zastavljen modularno, možna je prilagoditev trajanja programa od 8 do 15 ur ter (priporočljivo) vzporedno izobraževanje učiteljev.

Za dodatne informacije in izvedbo delavnic v šolah, nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, podjetjih in za druge skupine, se obrnite na vodjo izobraževanj Tino Trdin (tina@humanitas.si) ali nas pokličite na tel.: 01/430-03-43.

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu