Refugees Welcome
1234
Pravična trgovina - potisk blaga

Mi beremo

Gradiva

Tudi ti si delček istega sveta - priročnik za globalno učenje.
Informacije, delavnice in aktivnosti o poti bombaža in kavbojk, tekstilni in modni industriji ipd.Tudi jaz spreminjam svet - pri(po)ročnik za soočanje z globalnimi izzivi. 
Informacije, delavnice in aktivnosti o etičnem potrošništvu, medkulturnosti, vodi, podnebnih spremembah, revščini in ekoloških problemih v Sahelu. Tudi mene štejte zraven - priročnik za globalno državljanstvo. 
Infomacije, delavnice in aktivnosti na teme: voda, odpadki, kava, mediji, banane, agrogroiva, riž in kakav. Priročniku je kot uvod v aktivnosti priložen fotostrip globalnega državljana.


Udeleženci s pomočjo krajših delavnic, ki jih lahko povežemo v daljšo delavnico ali trening, spoznavajo svojo vlogo v globaliziranem svetu in oblikujejo odločitev za globalno odgovorno dejanje ali vedenje.

Šole delujejo globalno - različni pedagoški materiali. 
V okviru projekta, ki na primeru trgovine s kmetijskimi izdelki prikazuje soodvisnost Severa (pretežno evropskih držav) in Juga (afriških, azijskih in latinsko-ameriških držav v razvoju) smo oblikovali tudi pedagoške materiale za šole. Glavni namen projekta je vključitev tem globalnega izobraževanja v šolski učni načrt v štirih državah: Avstriji, Madžarski, Latviji in Sloveniji.

Drugo gradivo ter povezave je moč najti na spletni strani projektov Global Education Across Borders in Tuditi.si.